Velkommen til Solbakken

Plejecenter Solbakken

Tlf.: 57 62 78 40

Besøg på Plejecenter Solbakken

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17.december 2020, ændret på de midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre.
Det betyder, at en beboer i sin egen bolig kan få besøg af yderligere 2 faste nære pårørende ud over den faste nærmeste pårørende, dog ikke mere end 2 besøgende ad gangen,
De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:
1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen
2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende
(den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende),
dog højst 2 besøgende ad gangen
3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og
2, skal foregå på udendørs arealer.
Det er plejecentrets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt
at have besøg af højst 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig. Hvis
ledelsen vurderer, at det ikke er forsvarligt at have besøg af højst 3 faste nære
pårørende i beboerens egen bolig, kan ledelsen beslutte, at besøg evt. kan gennemføres i et dertil indrettet besøgsrum.
Besøget i beboerens egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via plejecentrets fælles indgang.
Forudsætningerne, der skal være opfyldt, hvis besøg af højst 3 faste nære pårørende skal gennemføres forsvarligt i beboerens egen bolig,
Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende fra den 17.decemer 2020 indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt
påbud.

Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ringsted Kommune har pligt til at sikre, at ansvaret for at besøg på plejecentrene foregår forsvarligt, og at restriktionerne bliver overholdt.
Vi ved, at dette påbud er en udfordring for alle, -beboere, pårørende og medarbejdere, og vi vil gøre vores yderste for, at besøg kan foregå inden for de rammer, vi er blevet pålagt og samtidig imødekomme de behov for at se sine pårørende, som beboerne har.
Plejecenter Solbakken står naturligvis til rådighed ift. spørgsmål og svar, og vil orientere løbende ift. evt. ændringer i påbuddet. Ligesom vi vil opfordre jer som pårørende og beboere til at henvende jer, hvis I har ønsker og behov for at vi drøfter nogle af de udfordringer, I har under disse rammer.

Med venlig hilsen
Lars Wildt
Plejecenterleder for Solbakken

Link til: corona.ringsted.dk

 

Sidst opdateret

18.12.2020